Certyfikat Akredytacji Laboratorium wzorcującego Lab-Scale

certyfikat akredytacji

Wagi Nieautomatyczne

do 140 000 kg

Wzorce Masy

25 kg i 1 000 kg

Wagi Automatyczne Przenośnikowe

do 140 000 kg

Laboratorium Wzorcujące Wzorcowanie i legalizacja wag

Referencje Opinie klientów

MisjaLaboratorium Wzorcujące

Świadczenie usług:


legalizacji wag, wzorcowania wag oraz wzorcowania wzorców masy na najwyższym poziomie.

Lab-Scale : wzorcowanie wag // legalizacja wag // wzorcowanie wzorców wag